A Klingspor magatartási kódexe

A magatartási kódex rövid és áttekinthető módon írja le a Klingspor alapvető értékrendjét. Ha valamikor bizonytalan lenne azzal kapcsolatban, hogy egy adott helyzetben miként járjon el, akkor ez a magatartási kódex segít megtalálni a megfelelő lépést.

Kik vagyunk

A Klingspor egy több mint 120 éves hagyománnyal rendelkező családi vállalkozás. Németországban alapították, mára pedig a Klingspor Csoport minden kontinensen jelen van és több mint 35 társaságot fog össze.

Sikerünk fontos alapja a vállalati kultúránk, amely a következő sarokköveken alapul:

  • tevékenységünk integritása
  • növekedésünk fenntarthatósága
  • termékeink minősége és biztonsága
  • az innovációk támogatása

 

A tevékenységünk integritása

Az integritás és a tisztességesség határozza meg az üzleti politikánkat és a viselkedésünket. Ez világszerte minden munkatársunk számára azt jelenti, hogy kétes esetekben mindig fordulhatnak a következő vezérelvhez:

„A Klingspor mindig tisztességes és becsületes magatartást vár a munkavállalóktól az ügyvezető igazgatóig, mind belső, mind külső irányban!”

A törvények betartása

Nyilvánvaló számunkra, hogy a telephelyeinken mind a helyi szinten alkalmazandó jogszabályokat, mind az összes belső iránymutatást és utasítást mindenkor betartjuk.

A Klingspor üzleti sikere csak tisztességes versenyben lehetséges. Ezért kerülünk minden tisztességtelen versenyjogi magatartást, különösen az ügyfelekkel, beszállítókkal vagy versenytársakkal szembeni versenyellenes megállapodásokat és a kartelljog mindennemű megsértését. A gyakran szélesebb alapokon nyugvó jogszabályok miatt, különösen a versenytársakkal és főként az egyesületekkel való kommunikáció során, gondoskodni kell arról, hogy véletlenül se történjen kartellre vonatkozó információcsere.

A vállalati tulajdon felelős kezelése

Nem toleráljuk az etnikai hovatartozáson, nemzetiségen, nemen, kulturális háttéren, fajon, életkoron, fogyatékosságon, vallási meggyőződésen vagy szexuális irányultságon alapuló megkülönböztetést. A Klingspor Csoportban tilos a szexuális zaklatás vagy megfélemlítés bármilyen formája.

A vállalati tulajdon felelős kezelése

A Klingspor tulajdonát felelősségteljesen kezeljük, mintha az a sajátunk lenne, de nem használjuk fel magáncélra és harmadik félnek sem adjuk át. Az irányelv alóli kivételekhez a felettes előzetes kifejezett engedélye szükséges. Ugyanígy a vállalat belső információi, különösen valamennyi kereskedelmi és üzleti titok, csak a megfelelő üzletmenetre használhatók fel, tárolhatók vagy sokszorosíthatók.

Az összeférhetetlenség megelőzése

Az összeférhetetlenség a vállalat számára rendszerint kockázatot hordoz, és gyakran az érintett munkavállalókat személyesen érintett helyzetbe hozza, amely megnehezíti a helyes döntés meghozatalát, vagy azt a látszatot kelti, hogy a vállalat érdekében álló, megfelelő magatartás veszélyeztetett. Ezért már eleve elkerüljük az összeférhetetlenségeket. A Klingspor alkalmazottaiként tehát nem folytatunk kiegészítő tevékenységet a versenytársakkal, az ügyfelekkel vagy a beszállítókkal, és pénzügyi szempontból sem vállalunk részt a társaságaikban (kivéve, ha tőzsdén jegyzett társaságról van szó, vagy a felettes engedélyezte).

Általános szabályként jelenteni kell a felettesnek a családi, személyes vagy pénzügyi kapcsolatokat, amelyek negatívan befolyásolják az objektív döntéshozatalt egy adott helyzetben, hogy mérlegelje, miként kell eljárni az adott esetben.

A napi munkaidő alatt minden munkavállaló a teljes munkaerejét a vállalat javára fordítja, ami azt jelenti, hogy nincsenek más munkáltatók számára végzett másodlagos tevékenységek, és nincs más magánjellegű tevékenység sem.

Nincs korrupció

Mi a Klingspor Csoportban nem fogadjuk el a korrupciót. A korrupcióról szóló részletek és cselekvési útmutatók a korrupcióellenes irányelvünkben találhatók meg, amely a teljes Klingspor Csoportban kötelező érvényű.

Még a viszonylag kis helyi korrupciós esetek – a helyi jogi következmények mellett – is messzemenően negatív következményekkel járhatnak az egész csoportra nézve, mert a Klingspor jó hírneve világszerte sérülhet, és pl. a nagy nemzetközi ügyfelek azonnal megszüntethetik az együttműködést. Ezért a Klingspor Csoport minden munkavállalóját és ügyvezető igazgatóját felszólítja, hogy azonnal és határozottan tegyen lépéseket a korrupciós események ellen, és a korrupt üzleti partnerekkel való kapcsolatot szüntessék meg.

A korrupció kérdésével összefüggésben az is érvényes, hogy a Klingspor vállalatnál a pozíciónk/funkciónk alapján nem kérhetjük arra a munkatársunkat, különösen egy beosztottat, hogy magánúton szolgáltatásokat nyújtson nekünk vagy árut adjon ki, amit egyéb esetben nem kapnánk meg.

Informatikai biztonság

A Klingspor alkalmazottaiként a Haiger székhelyén található informatikai részleg biztonsági intézkedéseinek és utasításainak betartása érdekében elkötelezettek vagyunk az adatvesztés megelőzése és a számítógépes bűnözés elleni védelem mellett.

A hivatalos célokra használt eszközök kezelésénél mindig ügyelünk arra, hogy azokat felelősségteljesen alkalmazzuk, hogy a fájlok és az informatikai rendszerek elvesztését vagy károsodását elkerüljük. Az általános óvintézkedések mellett ez magában foglalja, ha lehetséges, hogy a hordozható eszközökön mindig csak a ténylegesen szükséges adatok tárolása történjen és a régi, felesleges adatok pedig törölve legyenek.

Az adatvédelmi jogszabályokat betartjuk, ez a munkavállalók személyes adatainak és a külső harmadik személyek – például az ügyfelek és beszállítók – adatainak kezelésére is érvényes.

Növekedésünk fenntarthatósága

Növekedésünk fenntartható mind a vállalkozásunk, mind alkalmazottaink és telephelyeink tekintetében.

Az üzleti partnerek kezelése

A fenntartható növekedés csak akkor érhető el, ha megértjük, hogyan nyerhetünk új ügyfeleket, és hosszú távú elkötelezettséget tudunk kialakítani a meglévő ügyfelekkel a közös siker érdekében. Ennek érdekében mindig hangsúlyt kell fektetni ügyfeleink állandó és sikeres kiszolgálására a teljes Klingspor Csoport minden fő- és mellékfolyamata során. Továbbá, minden ügyfélszolgálati munkatársnak mindig tudatában kell lennie a tekintetben, hogy az ügyfeleink kiszolgálásához vezető egyik láncszemet jelentik. Ezért az ügyfélszolgálati koncepció nem csak a külső, hanem a belső ügyfelekre is vonatkozik a Klingspor Csoporton belül vagy a részlegek között.

Odafigyelünk ügyfeleinkre, és világos, érthető válaszokat adunk nekik. Gyorsan reagálunk a megkeresésekre és proaktív megoldásokat dolgozunk ki. Ügyfeleinket megbízhatóan kiszolgáljuk és az ígéreteket megvalósítjuk. Új kihívásoknál mindig arra törekszünk, hogy konstruktív megoldást találjunk az ügyfél és a Klingspor számára.

Célunk továbbá, hogy a bevált beszállítókkal hosszú távú partnerséget alakítsunk ki. Értékeljük a közös megállapodások mindig konstruktív módon és szakmai úton valósuljanak meg, valamint az új megoldások közös, konstruktív keresését is. Ahogyan az ügyfeleinkkel szemben is, a beszállítókkal folytatott kommunikációnak mindig egyértelműnek, kötelező érvényűnek kell lennie és a nyitott kérdések időben történő kezelésére kell összpontosítania.

Együttműködés a Klingspor Csoporton belül

Meggyőződésünk, hogy a lapos szervezeti struktúra, a munkavállalók mindenkori és közvetlen kapcsolata a felettesükkel és a bizonyított munkatársak hosszú távú elkötelezettsége a hosszú távú sikerek alapvető és elengedhetetlen feltétele ahhoz, hogy képesek legyünk a változó igényekre gyorsan reagálni. 

Konstruktív módon, tiszteletteljesen és bizalommal dolgozunk együtt. Nem csak a munkatársak kérdéseire reagálunk azonnal, hanem nyíltan és őszintén kommunikálunk a problémák elemzése és a megoldásuk érdekében.

Mi, mint a Klingspor alkalmazottai, célzottan és felelősségteljesen járunk el és hozunk döntéseket. Tisztában vagyunk azzal, hogy a munkatársak és a felettesek arra támaszkodnak, hogy feladatainkat helyesen, időben és megbízhatóan teljesítjük.

Az innováció sikeres kultúrájához és a felelősségteljes kölcsönös bánásmódhoz felelősségteljesen kell eljárnunk a kudarcokkal, ha egy észszerűen megfontolt és jól végrehajtott intézkedés adott esetben sikertelen.

Nem csak azokban az országokban és régiókban, ahol az alkoholfogyasztás stb. tilos, érvényes az elv, hogy a munkaidő alatt alkohol stb. nem fogyasztható.

Az üzleti ebédek és hasonló események összefüggésében a megfelelő korlátozást is tiszteletben kell tartani.

Fellépés a mindennapi működés során

Az üzleti partnerekkel, munkatársakkal és alkalmazottakkal való kapcsolatunk mindig udvarias és helyénvaló. Tisztában vagyunk azzal, hogy megjelenésünk és fellépésünk szóban és tettben mindig a mi képünket és a Klingspor képét alakítja, ezért mindig olyan szakmai fellépésre törekszünk, amely a jelen magatartási kódexben leírt értékeket tükrözi.

Munkanormák

A Klingspor vállalatnál biztosítjuk, hogy az emberek veszélyeztetését és a környezet terhelését lehetőleg elkerüljük vagy csökkentsük, amennyire csak lehetséges, és az erőforrásokat takarékosan használjuk. A biztonság a vezérelvünk, ami azt jelenti, hogy minden termékünk megfelel a német és a nemzetközi biztonsági előírásoknak. Számunkra azonban ez azt jelenti, hogy a biztonsági és környezetvédelmi előírásokat minden telephelyünkön és különösen gyárainkban betartjuk annak érdekében, hogy a munkavállalóink kockázatát elkerüljük.

A Klingspor elutasítja a gyermekmunka és a kényszermunka valamennyi formáját, és az üzleti partnereinél sem tolerálja azt. Ennek megfelelően a Klingspor támogatja azokat az állításokat is, amelyek az ILO (Nemzetközi Munkaügyi Szervezet) alapvető munkaügyi normáiban rögzítettek.

Termékeink minősége és biztonsága

A Klingspor a kiváló minőségű csiszolóanyagok szállítója. Ügyfeleinket kiváló minőségű termékekkel és kiemelkedő ügyfélszolgálatunkkal győzzük meg.

Termékeink minőségét a specifikus termelési szabványunk garantálja, és ez a helyszíntől független. Ezért az egyes gyártási és összeszerelési helyeken mindig betartjuk a meghatározott gyártási folyamatokat. Gyártási folyamataink javítása és továbbfejlesztése garantálja egyidejűleg a termékeink minőségét is.

A felhasználók biztonsága elengedhetetlen feltétele minden termékünknek és gyártási technológiáinknak. Ezért nagy jelentőséget tulajdonítunk a Csiszolószerszámok Biztonsági Szervezetében (oSa) való tagságunknak, és örömmel üdvözlünk minden további csiszolóanyag-gyártó céget az oSa szervezetében.

Innovációs kultúra

A több mint 100 éves múltra visszatekintő vállalatcsoportunk csak azért tudott világszerte több mint 35 társaságot felölelő vezető csiszolóanyag-gyártóvá válni, mert egy olyan vállalkozói szellem jellemzi, amelynek a vállalatcsoport folyamatos és fenntartható fejlődésére törekszik.

Ehhez innovatív gondolkodás és cselekvés szükséges a vállalat minden szintjén. Magában foglalja mind a hajlandóságunkat, hogy konstruktívan megkérdőjelezzük a meglévő állapotot, valamint a nyitottságot, hogy időszerűen és aktívan támogassuk az átgondolt változásokat.

Ez az innovációs kultúra lehetővé teszi számunkra, hogy megbízható termékeket és megoldásokat kínáljunk ügyfeleink igényeinek kielégítésére a részben gyorsan változó piacok és a folyamatos műszaki fejlődés összefüggésében.

A megfelelés megsértése

Ha észreveszi, hogy a munkavállalók megsértik ezt a magatartási kódexet, akkor lehetőség szerint erre hívja fel a munkatárs figyelmét. Ha a jogsértés megismétlődik, vagy szándékos megsértés esetén forduljon a feletteséhez, a helyi vezetőséghez, az MKG vezetőségéhez vagy egy megfelelőségi tisztviselőhöz. Ha kivételes okból ez személyes okok miatt nem lehetséges, kérjük, forduljon az ombudsmanhoz.

Ombudsmani folyamat

A Klingspor és minden munkavállaló érdeke, hogy a meglévő sérelmeket és a helytelen üzleti gyakorlatokat orvosolja. A megfelelőségi jogsértéseket ezért nyíltan és közvetlenül kell kezelni. Ha a munkavállaló kivételes okokból a helyzetet nem tudja nyíltan kezelni, a Klingspor Csoport bármely alkalmazottja bizalmasan és névtelenül kapcsolatba léphet az ombudsmannal annak érdekében, hogy figyelmen kívül hagyja a helytelen üzleti gyakorlatokat és sérelmeket anélkül, hogy a személyes következményektől félnie kellene. Az ombudsman eljárásával nem szabad visszaélni az alkalmazottak és a vezetők közötti mindennapos nézeteltérések tekintetében.

Az ombudsmannal való kapcsolatba lépés e-mailben vagy telefonon lehetséges. Kapcsolat: omb@klingspor.de tel. +49 (2773) 922-388.

Az egyes Klingspor társaságok vezetésének biztosítania kell, hogy minden alkalmazott tájékoztatást kapjon az ombudsman szerepéről, valamint a jelenlegi kapcsolattartási adatairól.

Állapot: 09.11.2018